Fleksibilan PDF Ispis E-mail
Utorak, 04 Svibanj 2010 07:31
Modularnost je važan preduvjet za globalnu fleksibilnost IQ-a. Time je omogućeno da korisnik kupuje samo one dijelove programa koji su mu zaista potrebni. Za razliku od većine konkurenata, IQ program se može kupiti „u dijelovima“, što bitno smanjuje njegovu cijenu.
IQ je izvorno QIQO-ov proizvod što omogućuje drugi nivo fleksibilnosti. Mi slušamo vaše sugestije i primjedbe. Stalno unapređujemo program. Ugrađujemo nove funkcije. Brzo i efikasno reagiramo na Vaše zahtjeve.
I na kraju, naša su rješenja gotovo uvijek parametarskog tipa, što omogućuje fleksibilnost i
prilagodljivost programa različitim djelatnostima (proizvodnja, usluge, trgovina..).


Neka od naših rješenja su:

1.    Karakteristike artikala

Artikl može imati proizvoljan broj karakteristika. Omogućuje brže i lakše pretraživanje baze artikala.
Kao i kvalitetnije izvještavanje.
 
2.    Dinamičke kalkulacije
Kalkulacija prijemnog lista, kalkulacija prodajne cijene, kalkulacija cijene koštanja proizvoda, kalkulacije plaće ..
definiraju se dinamički u programu. Svaki korisnik može podesiti način izračuna po svojoj želji. Na sličan način kao u
tabličnim kalkulatorima (Excel), korisnik otvara elemente kalkulacije i definira pravila njihovog ponašanja u kalkulaciji
(konstante, formule, cjenici..).
 
3.   Dinamičko definiranje vrsta dokumenata
Vrste dokumenata korisnik može kofigurirati prema svojim potrebama. Nazive dokumenata, kao i njihovo ponašanje u sustavu.
Da li je skladišni dokument ? Ako jest, da li je ulazni ili izlazni ? Tko je „nositelj“ dokumenta (pravna ili fizička osoba,
skladište, mjesto troška..) ?
 
4.    Dinamičko definiranje izvještaja
Korisnik sam definira izvještaj na način da:
  • Otvara novi izvještaj sa željenim nazivom
  • Određuje na koje vrste dokumenata se izvještaj odnosi
  • Određuje elemente (kolone) koje će se štampati na izvještaju. Kao i njihov format.
 
5.     Štampanje dokumenata u Word
U Word-u možete definirati izgled vašeg dokumenta (račun, ponuda,..). Izborom odgovarajuće opcije u programu,
dokumente se „prenosi“ u predvieni Word obrazac. Dobijeni dokument možete, po želji. i mijenjati.
 
6.     Štampanje izvještaja u Excel
Većinu izvještaja, osim standardnog ispisa na printer, možete prebaciti u unaprijed pripremljeni Excel obrazac.

7.     Snimanje parametara
U ekranima u kojima postoji veliki broj parametara za upis, moguće je zapamtiti standardne vrijednosti tih parametara.
I ponovo ih pozvati prilikom kasnijeg korištenja. Svaki korisnik može imati svoje standardne vrijednosti. Isto tako,
korisnik može imati nekoliko snimljenih verzija. Od kojih će samo jedna biti standardna, ali se i sve ostale mogu „pozvati“
u svakom trenutku.
 
8.     Dinamičko podešavanje kolona u pregledima
U većini ekrana za pregled moguće je postaviti vidljivost i redoslijed kolona po vlastitoj želji.
Pri tom, svaki korisnik, može imati snimljeno nekoliko različitih verzija pregleda.


9.     Filtriranje po svim kolonama u pregledu
U većini ekrana za pregled moguće je raditi napredne upite nad podacima.
Postavljene upite moguće je snimiti i ponovo pozvati u kasnijem korištenju.
10.    Rad u više različitih baza podataka s istom licencom
Na jednom računalu (serveru) možete voditi podatke nekoliko različitih firmi. Posebno je pogodno za velike firme koje vrlo
često svoje poslovanje podijele po djelatnostima u nekoliko manjih firmi, objedinjenih u korporaciju putem matične firme
(Holdinga). Ovakav koncept je vrlo zanimljiv i knjigovodstvenim servisima, koji na taj način s jednom licencom mogu voditi
poslovanje za neograničen broj firmi.
Last Updated on Srijeda, 05 Svibanj 2010 14:57
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
copyright Quality In Quality Out d.o.o.