Prijevoz

Praćenje teretnog i putničkog prijevoza, kao i osobnih vozila i strojeva (bageri, valjci,..) omogućeno je IQ modulom „Putni nalozi“. Najvažnije funkcije ovog modula su:

 1. Evidencija vozila po tipovima
 2. Praćenje periodičnih pregleda vozila
 3. Praćenje dozvola za vozila
 4. Evidencija Putnih radnih listova (Putnih naloga
  • Standardni obrazac. Štampanje u word.

  • Troškovi (gotovina, kartica, virman..)
  • Uplatnice i isplatnice
  • Relacije Putnog naloga (Pun ili Prazan, Domaći ili Ino KM)
  • Obračun (Dnevnice, Kilometri, Cestarina, ...)
  • Automatsko preuzimanje podataka u računovodstvo
 5. Teretni prijevoz
  • Narudžba kupca

  • Nalog za prijevoz (Teretni list, CMR,..)
  • Utovar i Istovar
  • Obračun Teretnog lista
  • Fakturiranje po Narudžbama
  • Masovno fakturiranje za period
  • Obračun provizije vozačima
  • Analiza rada kamiona

  • Opterećenje vozača i vozila

 6. Putnički prijevoz
  • Raspored vozača i autobusa po redovnim i izvanrednim linijama

  • Generiranje Putnih naloga po rasporedu
  • Štampanje rasporeda
  • Fakturiranje izvanrednog prijevoza po Putnim nalozima
  • Analiza vožnji (Vremena i kilometri. Po vozaču i vozilu.)
 7. Izvještaji
  • Rekapitulacija Putnih naloga
  • Rekapitulacija Teretnih listova
  • Potrošnja goriva i usporedba s normativom
  • Odrađeni sati stroja
  • Dospijeće dozvola i tehničkih pregleda
  • ...