Proizvodnja

Proizvodnja je rak-rana većine ERP software-a. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati programi izvorno namijenjeni proizvodnji, koji zadovoljavaju 4 osnovne funkcije:

  1. Plan
  2. Priprema
  3. Praćenje
  4. Analiza (Kalkulacija troškova radnog naloga)

Praćenje proizvodnje, u dijelu izdavanja materijala, više ili manje, je sastavni dio svih programa. Ali da bi se program za proizvodnju mogao zvati iole ozbiljnim, potrebno je da ima pokrivene barem još funkcije Pripreme proizvodnje. Plan i analiza je najčešće mrtvo slovo na papiru. Lijepe riječi korisne na prezentaciji i u marketingu. Ali na djelu ? Prilikom kupovine proizvodnog software-a, tražite od prodavača, da Vam pokaže funkcije plana i analize. To će biti jedan od najvažnijih pokazatelja „ozbiljnosti“ programa kojeg kupujete. Drugi važan pokazatelj jest odogovor na pitanje: a gdje to Vama radi ? QIQO je ponosan na svoje reference u proizvodnji. Raspitajte se kod naših korisnika.