Što je IQ ERP software

ERP (Enterprise resource planning) je integralni računalni sustav za upravljanje internim i eksternim resursima firme, uključujući materijalna dobra, financijske resurse, materijale i ljudske resurse. To je program čija je svrha da omogući kolanje informacija među svim poslovnim subjektima unutar granica organizacije i da upravlja vezama prema vanjskim interesnim skupinama. ERP je evoluirao iz ranijih MRP (Material Requirements Planning) i MRP II (Manufacturing Resource Planning) kocepata. IQ obuhvaća i MRP (Planiranje potreba materijala) i MRP II (Planiranje proizvodnih resursa - materijala, strojeva i ljudi) koncepte. Kao i sve ostale funkcije potrebne da bi se zvao ERP softwareom (osnovna sredstva, financijsko poslovanje, računovodstvo,..).

ERP (Enterprise resource planning) je integralni računalni sustav za upravljanje internim i eksternim resursima firme, uključujući materijalna dobra, financijske resurse, materijale i ljudske resurse. To je program čija je svrha da omogući kolanje informacija među svim poslovnim subjektima unutar granica organizacije i da upravlja vezama prema vanjskim interesnim skupinama.

ERP je evoluirao iz ranijih MRP (Material Requirements Planning) i MRP II (Manufacturing Resource Planning) koncepata.

IQ obuhvaća i MRP (Planiranje potreba materijala) i MRP II (Planiranje proizvodnih resursa - materijala, strojeva i ljudi) koncepte. Kao i sve ostale funkcije potrebne da bi se zvao ERP softwareom (osnovna sredstva, financijsko poslovanje, računovodstvo,..).

TRACS - Operativa
FIOR - Financijska operativa
KAPA - Kadrovi i plaće
OSA - Osnovna sredstva
LIBAR - Knjigovodstvo

Prometi se u IQ programu unose po modulima. U odjelima koji su zaduženi za unos, evidenciju i održavanje svojih podataka.
Svi prometi nastali u operativnim IQ modulima:

 • 1. skladišni prometi
 • 2. računi
 • 3. ulazni računi
 • 4. obračun poreza
 • 5. obračun kamata
 • 6. putni nalozi
 • 7. blagajna poduzeća
 • 8. plaće
 • 9. osnovna sredstva

kao i oni nastali u eksternim aplikacijama:

 • 1. izvodi banaka
 • 2. MAX

preuzimaju se u modulu Libar - Analitičko knjigovodstvo:

Računovodstvu preostaje kontrola ispravnosti temeljnica. Temeljnica koja je prošla kontrolu preuzima se u modul Libar - Glavna knjiga:

Time je ispunjen uvjet integralnosti informacijskog sustava, da podatak unosite samo jedanput, da bi se prenio i prikazao korisnicima na svim poslovnim funkcijama gdje je potreban na način koji im je razumljiv.

IQ je napravljen da vjerno slijedi poslovne događaje u firmi. Program je funkcionalno podijeljen na nekoliko glavnih modula i veći broj podmodula:

TRACS - Operativa
 • Prodaja
 • Nabava
 • Skladište
 • Likvidatura ulaznih računa
 • Obračun poreza
 • Tehnologija i priprema proizvodnje
 • Plan proizvodnje
 • Reklamacije
 • Praćenje rada radnika
 • Kalkulacija troškova
 • Putni nalozi
 • Uvoz/Izvoz
 • Tiražiranje i distribucija
 • Distribucija i obračun potrošnje plina
FIOR - Financijska operativa
 • Blagajna poduzeća
 • Kompenzacije i cesije
 • Krediti
KAPA - Kadrovi i plaće
 • Kadrovi
 • Plaće
 • Krediti radnika
OSA - Osnovna sredstva
LIBAR - Knjigovodstvo
 • Analitičko knjigovodstvo (Salda konti kupaca i dobavljača, Troškovi, Prihodi,..)
 • Glavna knjiga
 • Obračun kamata

Modularnost je važan preduvjet za globalnu fleksibilnost IQ-a. Time je omogućeno da korisnik kupuje samo one dijelove programa koji su mu zaista potrebni. Za razliku od većine konkurenata, IQ program se može kupiti „u dijelovima“, što bitno smanjuje njegovu cijenu.
IQ je izvorno QIQO-ov proizvod što omogućuje drugi nivo fleksibilnosti. Mi slušamo vaše sugestije i primjedbe. Stalno unapređujemo program. Ugrađujemo nove funkcije. Brzo i efikasno reagiramo na Vaše zahtjeve.
I na kraju, naša su rješenja gotovo uvijek parametarskog tipa, što omogućuje fleksibilnost i prilagodljivost programa različitim djelatnostima (proizvodnja, usluge, trgovina..).
Neka od naših rješenja su:

1. Karakteristike artikala

Artikl može imati proizvoljan broj karakteristika. Omogućuje brže i lakše pretraživanje baze artikala, kao i kvalitetnije izvještavanje.

2. Dinamičke kalkulacije

Kalkulacija prijemnog lista, kalkulacija prodajne cijene, kalkulacija cijene koštanja proizvoda, kalkulacije plaće ... definiraju se dinamički u programu. Svaki korisnik može podesiti način izračuna po svojoj želji. Na sličan način kao u tabličnim kalkulatorima (Excel), korisnik otvara elemente kalkulacije i definira pravila njihovog ponašanja u kalkulaciji (konstante, formule, cjenici...).

3. Dinamičko definiranje vrsta dokumenata

Vrste dokumenata korisnik može kofigurirati prema svojim potrebama. Nazive dokumenata, kao i njihovo ponašanje u sustavu.Da li je skladišni dokument ? Ako jest, da li je ulazni ili izlazni ? Tko je „nositelj“ dokumenta (pravna ili fizička osoba, skladište, mjesto troška..)?

4. Dinamičko definiranje izvještaja

Korisnik sam definira izvještaj na način da:

 • Otvara novi izvještaj sa željenim nazivom
 • Određuje na koje vrste dokumenata se izvještaj odnosi
 • Određuje elemente (kolone) koje će se štampati na izvještaju. Kao i njihov format.
5. Štampanje dokumenata u Word

U Word-u možete definirati izgled vašeg dokumenta (račun, ponuda,..). Izborom odgovarajuće opcije u programu, dokumente se „prenosi“ u predvieni Word obrazac. Dobijeni dokument možete, po želji. i mijenjati.

6. Štampanje izvještaja u Excel

Većinu izvještaja, osim standardnog ispisa na printer, možete prebaciti u unaprijed pripremljeni Excel obrazac.

7. Snimanje parametara

U ekranima u kojima postoji veliki broj parametara za upis, moguće je zapamtiti standardne vrijednosti tih parametara. I ponovo ih pozvati prilikom kasnijeg korištenja. Svaki korisnik može imati svoje standardne vrijednosti. Isto tako, korisnik može imati nekoliko snimljenih verzija. Od kojih će samo jedna biti standardna, ali se i sve ostale mogu „pozvati“ u svakom trenutku.

8. Dinamičko podešavanje kolona u pregledima

U većini ekrana za pregled moguće je postaviti vidljivost i redoslijed kolona po vlastitoj želji. Pri tom, svaki korisnik, može imati snimljeno nekoliko različitih verzija pregleda.

9. Filtriranje po svim kolonama u pregledu

U većini ekrana za pregled moguće je raditi napredne upite nad podacima. Postavljene upite moguće je snimiti i ponovo pozvati u kasnijem korištenju.

10. Rad u više različitih baza podataka s istom licencom

Na jednom računalu (serveru) možete voditi podatke nekoliko različitih firmi. Posebno je pogodno za velike firme koje vrlo često svoje poslovanje podijele po djelatnostima u nekoliko manjih firmi, objedinjenih u korporaciju putem matične firme (Holdinga). Ovakav koncept je vrlo zanimljiv i knjigovodstvenim servisima, koji na taj način s jednom licencom mogu voditi poslovanje za neograničen broj firmi.

U program je nemoguće ući bez dodijeljenog korisničkog imena i lozinke.

Svaka funkcija u programu ima zasebno ovlaštenje. Korisnici programa podijeljeni su u klase. Svaka klasa ima svoj skup ovlaštenja. Korisnici si mogu sami dodjeljivati ovlaštenja. Ako su za to ovlašteni (administratori).

Otvorenost IQ programa prepoznaje se na tri nivoa:

1. Komunikacija među IQ bazama podataka
 • Vađenje i punjenje prometa
 • Vađenje i punjenje artikala
 • Vađenje i punjenje partnera
 • Vađenje i punjenje zaliha
 • Vađenje i punjenje radnih naloga
 • Vađenje i punjenje putnih naloga
 • ...
2. Komunikacija s eksternim programima
 • eRačun (Računi)
 • Stijene (Alu-PVC stolarija)
 • Corpus (Namještaj)
 • Vage (Mettler-Toledo..)
 • Pro-Star (Oglasi)
 • Inter-net (Stanice za tehnički pregled)
 • Benetton (Računi)
 • Konzum (Računi)
 • Orbico (Računi)
 • Atlantic (Računi)
 • T-Mobile (Bonovi za mobitel)
 • VIP (Bonovi za mobitel)
 • Tele2 (Bonovi za mobitel)
 • ...
3. Otvorenost baze podataka
 • DSN pristup
 • SQL upiti
 • Pristup iz EXCEL-a.
 • ...

Ponosni smo da je IQ izvorno QIQO-ov program. Mi nismo trgovci koji prodaju „tuđi“ proizvod, predstavljajući ga našim. Program je plod višegodišnjeg rada naših profesionalaca. Mi naš progam NAJBOLJE poznajemo. Za implementaciju NAŠEG programa potrebni su Vam samo QIQO-vi konzultanti.

Program NIJE nastao kao „knjigovodstveni software“ na koji su se dorađivale funkcije proizvodnje i trgovine. Rezultat je ozbiljne analize poslovnih funkcija proizvodnih (serijska i projektna), uslužnih i trgovačkih firmi.

Mi slušamo vaše sugestije i primjedbe. Stalno unapređujemo program. Ugrađujemo nove funkcije. Brzo i efikasno reagiramo na Vaše zahtjeve.