Web instalacija

Instalacija novih verzija IQ programa s WEB-a
  • Provjera postojanja nove verzije na WEBu
  • Download nove verzije
  • Instalacija
Neophodno za WEB instalaciju:
  • Internet konekcija (ADSL..)
  • Korisnički podaci za pristup
  • Ovlaštenje za skidanje novih verzija programa
Prednosti WEB instalacije:
  • Samostalna provjera postojanja nove verzije IQ programa
  • Jednostavna instalacija
  • Korištenje uvijek zadnjih verzija programa (up-to-date)