Manager modul

Manager modul je skup programa za prikaz najvažnijih podataka poslovanja jedne firme na brz, pregledan, jednostavan i zanimljiv način. Namijenjen je prvenstveno managerima, ali sadrži i neke funkcije koje će koristiti ostalim sudionicima u sustavu (npr. komercijali). U kombinaciji s IQ modulom Automatika, Manager je vrlo moćan alat za nadziranje cijelog sustava. Neke od njegovih funkcija su:

1. Stanje računa

Stanje svih žiro računa po danima. Grafički prikaz po danima, tjednima, mjesecima.

2. Otvorene stavke

Pregled otvorenih stavki izlaznih i ulaznih računa. Sumarno po kupcima. S dodatnim mogućnostima:

 • Iznosi otvoreni više od 30, 60 ili 90 dana. Broj dana kombinirate po želji (0, 45, 120 ili 10, 60, 120..)
 • Grafički prikaz 5 (ili 10, ili 15, ili..) navećih dužnika
 • Štampanje izvještaja. S eksportom u Excel
 • Detaljni prikaz kartice konta (svih ili samo otvorenih stavaka)
 • Evidencija napomena za partnera po kategorijama. Koristi se za praćenje komunikacije s dužnicima ili vjerovnicima.
 • Automatski ispis I, II ili III opomene kupcima. S definiranjem izgleda opomene po želji.
 • Blokada kupaca po različitim kriterijima (Po otvorenom iznosu i broju dana otvorenosti, po saldu prometa)

3. Saldo prometa

Saldo prometa izabranih konta (Kupaca, Dobavljača ili bilo kojeg drugog konta po želji korisnika). S grafičkim prikazom prvih N (5, 10, ...) partnera.

4. Osobna karta partnera

Pregled salda izabaranih konta za partnera. Omogućuje cjelovit prikaz poslovanja s izabranim partnerom. Koliko mi je dužan ? Koliko sam ja njemu dužan ? Imam li kredita ? Koristi se i za formiranje kompenzacija prema partnerima.

5. Project Overview

Osobna karta projekta. Saldo svih troškova projekta:

 • Po kontima troškova
 • Po ulaznim računima
 • Izdanog materijala
 • Izvršenog rada

6. Bilanca uspjeha / Račun dobiti i gubitka

Stanje konta prihoda i rashoda u periodu. S prikazom po nivoima. Opciono, razvrstano po mjestima troška. Grafički prikaz. Mogućnost eksporta u Excel.

7. Bruto bilanca

Stanje svih  konta. S prikazom po nivoima. Grafički prikaz. Mogućnost eksporta u Excel.

8. Proračun

Usporeba salda po kontima u izabranim periodima. Proračun je moguće deifnirati kao predviđanje budućeg razdoblja. Ali i kao stanje prethodnog perioda. Pa tako, isti program koristimo za usporedbu poslovanja tekuće i prethodne godine. Ali i kao alat za praćenje realizacije predviđenog plana za tekuću godinu.

NOVO !!! U izradi je program za korporacijsko objedinjenje podataka. Podaci će se objedinjavati na internetu, a njihov pregled bit će omogućen standardnim WEB preglednicima.