Mjenjačnica

Modul IQ Mjenjačnica je prošao testiranje u HNB-u ima formalni certifikat. Namijenjen je pravnim i fizičkim osobama koje u svom poslovanju obavljaju otkup strane gotovine, otkup čekova koji glase na stranu valutu i prodaju strane gotovine Ovaj modul pokriva sve osnovne funkcije poslovanja mjenjačnice:

1. Šifarnik
 • Šifarnik osoba (s različitim nivoima pristupa)
 • Šifarnici vrsta blagajničkih transakcija i platnih instrumenata (u slučaju zakonskih promjena nema potrebe za instalacijom nove verzije programa)
 • Šifarnik provizija – ukoliko je mjanjačnica registrirana samo za otkup, omogućen je unos proizvoljnih postotaka provizije s obzirom na valutu, platni instrument i iznos transakcije.
 • Šifarnici valuta, apoena, vrsta mjenjačkog tečaja....
2. Tečajne liste
 • Mogućnost preuzimanje tečajne liste iz ascii datoteka (IQ, zaba)
 • Mogućnost preuzimanja tečajne liste s interneta (Zagrebačka banka)
 • Mogućnost preuzimanja prethodne tečajne liste
 • Mogućnost korištenja proizvoljnog broja povoljnih tečajeva
 • Mogućnost blokade rada s određenim tečajevima
 • Štampanje tečajne liste
3. Blagajničke transakcije
 • Podrška svih vrsta blagajničkih transakcija propisanih po naputcima HNB-a
 • Jednostavan unos blagajničke transakcije odnošenja stranih valuta i čekova banci na otkup (+mogućnost definicije ugovorenog postotka provizije banke prilikom otkupa – posebno za gotovinu, a posebno za čekove)
 • Jednostavan ekran za pregled/unos/storniranje/štampanje transakcija
 • Podrška različitih formata ispisa potvrda o obavljenim transakcijama(POS, A4 široko, A4 usko, A5). Proizvoljan broj kopija prilikom automatskog štampanja.
4. Stanje blagajne
 • U svakom trenutku moguć je uvid u stanje blagajne. Stanje je moguće i odštampati.
5. Obračun dnevne blagajne
 • Mogućnost izrade neograničenog broja privremenih dnevnih izvještaja
 • Jednostavna mogućnost provjere i zaključivanja konačnog dnevnog obračuna
6. Izvoz podataka
 • Mogućnost izvoza podataka (tečajnih lista/blagajničkih transakcija) u ascii datoteke
7. Izvještaji - podrška svih vrsta izvještaja propisanih po naputcima HNB-a
 • Tečajna lista
 • Broj ispisivanja potvrda o otkupu/prodaji
 • Obračun dnevne blagajne
 • Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija
 • Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu
 • Izvješće o kupnji odnosno prodaji
 • Dnevnici otkupa i prodaje
8. Integracija s IQ programskim rješenjem
 • Postoji mogućnost pozivanja automatske izrade transakcije iz IQ-a