POS Kasa

1. POS koncept

IQ POS rješenje prilagođeno je kako maloprodajnim trgovinama, tako i restoranima, barovima i pekarama, kojih na našoj referentnoj listi ne nedostaje.

Potpuno je nebitno koju vrstu robe prodajete u trgovini (odjeću, obuću, elektroniku, knjige..).

Popuste možete davati na ukupan iznos računa i na svaku stavku pojedinačno. Moguće je definirati i popuste po načinima plaćanja.

Odjeću i obuću je moguće voditi po bojama i veličinama.

Posebno bismo naglasili prilagođenost programa vođenju restorana, barova i pekarama. Specifičnost tih djelatnosti jest da one nisu trgovačkog tipa (što sam kupio, to i prodajem), nego imaju u sebi ugrađene elemente proizvodnje. Znači:

 • kupujem kavu u zrnu i šećer a prodajem šalicu kave
 • kupujem brašno i sol, a prodajem kruh
 • kupujem sirovo meso, a prodajem bečki odrezak
 • ...

Koristeći IQ Normative, program je osposobljen da, na osnovu prodanog proizvoda i njegove sastavnice, automatski razdužuje zalihe materijala.

2. POS Računi

Unos računa moguće je odraditi na nekoliko različitih načina, od kojih izdvajamo:

 • Osnovni tabelarni unos po nazivima artikala
 • Unos računa korištenjem bar kod čitača
 • Unos računa korištenjem programabilne tastature
 • Unos računa korištenjem Touch-screen funkcija
3. R1 Računi

Na zahtjev kupca, možete odštampati i R1 račun. Prethodno morate unijeti podatke kupca.

4. Narudžbe po stolovima

U većim restoranima i barovima, javlja se potreba za otvaranjem narudžbi po stolovima. Konobari sukcesivno prikupljaju i unose naružbe. A račun generiraju, na kraju, iz otvorenih narudžbi, jednostavnom akcijom. Unijeta narudžba se može odštampati na više različitih lokacija, odvojeno po vrstama artikala. Primjera radi, hrana će se štampati na printer u kuhinji. A piće, na šanku.

5. Rad s ručnim terminalima

On-line naručivanje putem bežičnih ručnih terminala. S automatskim štampanjem narudžbi po različitim lokacijama (šank, kuhinja..)

6. Štampanje deklaracija i naljepnica

Štampanje naljepnica s bar kodovima i podacima o proizvodu u proizvoljnoj veličini. Direktno iz programa (po primkama ili pojedinačno).

7. Pregledi i izvještaji
 • Pregled otvorenih narudžbi po stolovima
 • Pregled izdanih računa
 • Z-traka
 • Rekapitulacija po načinima plaćanja
 • Specifikacija čekova za banku
 • ...