Prodaja

1. Cjenici i popusti

Definiranje cjenika po kupcima, tipovima kupaca, prodajnim mjestima, državama, s porezom ili bez njega. Programi za manipulaciju cjenicima (kopiranje, masovna promjena,...)

Popusti po stavkama ili za cijeli dokument. Unaprijed definirani rabati po artiklima i kupcima. Popusti po načinu plaćanja, cassa sconto...

2. Ponude, Narudžbe kupaca, Ugovori, Računi, Predračuni,...

Sve to i još mnogo više. Unos svih dokumenata u prodaji radi se na identičan način. Vrste i nazive dokumenata može definirati sam korisnik. Pa tako, umjesto „Narudžba kupca“, vrsta dokumenta se može zvati „Prodajni nalog“.

3. Dinamička kalkulacija prodajne cijene

Unos stavki dokumenata moguć je na nekoliko različitih načina: Osnovni, Masovni, Napredni. U svakom od njih, kalkulacija može biti prilagođena korisniku.

4. Plan prodaje

Otvorene stavke potražnje (Narudžbe kupaca, Prodajni nalozi, Plan prodaje) moguće je analizirati po danima, tjednima i mjesecima. Po kupcima i mjestima isporuke kupaca. Razvili smo alate koji posao u komercijali mogu učiniti lakšim i jednostavnijim.

5. Analiza narudžbi kupaca

Stavke narudžbi kupaca (i plana prodaje) može analizirati u posebno pripremljenom ekranu. Ogromne mogućnosti filtriranja, velik broj korisnih podataka, kao i eksport podataka u Excel, osnovne su značajke ovog programa.

6. Masovno fakturiranje

Za kupce kojima vršite sukcesivne isporuke (ili vršite svakodnevno usluge), a fakturirate periodično (tjedno, mjesečno,..) razvili smo alate za efikasno masovno generiranje računa na osnovu: Otpreme, Izvršenog rada, Teretnog lista, Putnog naloga...

Pri tome je fakture za kupca moguće razvrstati po Mjestima isporuke, Projektima.. Također, podjelom kupaca na kategorije, moguće je, za svaku kategoriju definirati drugačiji način kalkuliranja prodajne cijene.

7. Praćenje artikala po kupčevim šiframa, nazivima, jedinicama mjere

Za svaki artikl iz vašeg sustava moguće je definirati nazive u zavisnosti od države isporuke. I šifre u zavisnosti od kupca. Također je moguće fakturirati u jedinici mjere koja je različita od one po kojoj skladištite artikl.

8. Komisijska prodaja

Program je osposobljen za praćenje tuđe robe na vlastitim skladištima, kao i za praćenje svoje robe na tuđim skladištima.

9. Praćenje rada u komercijali

Prodajni odjel je moguće organizirati na način da svaki komercijalista prati svoje kupce. A voditelj da može pratiti svakog komercijalistu posebno ili sve zajedno. U IQ postoje ekrani, posebno dizajnirani za praćenje faktura po komercijalistima.

Pregled računa po komercijalistima i kupcima

Usporedba fakturiranog iznosa kupaca u različitim periodima

Usporedba fakturiranog iznosa kupcu po mjesecima