Proizvodnja

Proizvodnja je rak-rana većine ERP software-a. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati programi izvorno namijenjeni proizvodnji, koji zadovoljavaju 4 osnovne funkcije:

1. Glavni plan

Analiza prodajnih naloga (Narudžbi kupaca) i plana prodaje. Pregled stavki prodajnog naloga po različitm kriterijima. S analizom raspoloživosti zaliha. Potvrda datuma dospijeća.

2. Plan materijala (imam li dovoljno materijala?)

Plan potreba materijala (MRP) je osnovna funkcija svih proizvodnji. Koncept MRP-a nećemo ovdje objašnjavati. Bitno je znati da na osnovu narudžbi kupaca, plana prodaje i zaliha gotovih proizvoda, program generira Radne naloge za nadoknadu manjkova. Ukoliko se radi o nabavnim stavkama, program generira zahtjev za naručivanjem. QIQO je uveo MRP koncept u nekoliko trgovačkih firmi. Na njihovo veliko zadovoljstvo i olakšanje.

Na osnovu sastavnice Radnog naloga, program dalje analizira potrebe za poluproizvodima i materijalom. I ponovo kreira nadoknadu. U vidu Radnih naloga ili Nabanvih zahtjeva.

Ciklus se nastavlja po svim nivoima sastavnice, do zadnjeg artikla u šifarniku. Rezultate MRP-a možete pratiti u nekoliko ekrana, neke od njih možete vidjeti i ovdje:

Pregled artikala s kašnjenjima na datum:

Analiza MRP detalja izabranog artikla

Analiza potreba materijala za Radni nalog

3. Plan radnih centara (imam li slobodnih kapaciteta?)

Planiranje kapaciteta radnih centaraje funkcija koja, najčešće zadnja dolazi na red za implementaciju. Ako ikad dođe. I ako program imatakvih mogućnosti. IQ ih ima. Pri tome, radni centar ne mora biti stroj. To može biti i grupa ljudi (npr. na montaži). Raspored operacija po radnim nalozima možete napraviti na nekoliko različitih načina. Praćenje opterećenja radnih centara omogućeno je jednostavnim pregledima.

1. Sastavnice/Normativi proizvoda

Što reći? Abeceda proizvodnje. IQ program ima sve potrebno za definiranje sastavnice proizvoda u više nivoa. Broj nivoa nije ograničen. Uključujući i praćenje povijesti.

2. Tehnologija proizvoda

Definiranje operacija potrebnih za proizvodnju određenog artikla. S vremenima. U satima, minutama ili sekundama. Mogućnost kopiranja tehnološkog postupka.

Alternativna tehnologija na dva nivoa:

 • Za jedan artikl je moguće definirati više tehnoloških postupaka
 • Za jednu operaciju tehnološkog postupka je moguće definirati više alternativnih operacija

Definiranje radnog kalendara. Na nivou firme. I posebno, za svaki radni centar.

Grupna tehnologija po radnim centrima (grupiranje više radnih naloga po strojevima).

3. Nacrti

Otvaranje nacrta. Vezivanje nacrta za proizvod, komponentu u sastavnici proizvoda ili operaciju u tehnološkom postupku.

4. Radni nalozi, projekti, radni listovi

Otvaranje, priprema, odobravanje i lansiranje Radnih naloga, srce je svake proizvodnje. IQ posjeduje sve alate potrebne za uspješno izvršavanje ovih poslova.

Lansiranje Radnih naloga noćna je mora organizatora proizvodnje. Imam li dovoljno materijala da Radni nalog „pustim“ u proizvodnju ? Imam li dovoljno kapaciteta ? Ako nemam, kada ću ga imati ? Ne brinite, mi imamo rješenje.

Analiza materijala Radnih naloga po datumima dospijeća

Analiza operacija Radnih naloga s tjednim zauzećem strojeva

Kao što smo se pohvalili negdje u naslovu, ovo nije program samo za serijsku proizvodnju. Projektna proizvodnja (brodogradnja, građevinarstvo,.. ) također je pokrivena IQ programom. Dokaz ? Definiranje Projekta s Radnim listovima. I proizvoljnim brojem nivoa. Mogućnost kopiranja iz postojećeg projekta. Ili unaprijed pripremljenog obrasca. Korištenje standardnih pozicija projektne proizvodnje, razvrstanih po djelatnostima (Zidarski radovi, Vodoinstalaterski radovi, Stolarski radovi, Električarski radovi...) ili po nekom drugom, po želji korisnika, odabranom kriteriju.

5. Kalkulacija cijene koštanja poluproizvoda i proizvoda

Jednostavna. Samo cijene koštanja materijala po sastavnici i rada po tehnološkom postupku. I složena. U zasebnom modulu. Dinamičko definiranje kalkulacije planske cijene koštanja proizvoda. S formulama, alternativnim cijenama, cijenama po dobavljačima, uključivanjem zavisnih troškova,...

6. Kooperacija

Imate li je? Sigurno vam se čini da vaš kooperant troši malo previše materijala? Mi znamo kako stati na kraj tom problemu. Postoje dva nivoa kooperacije u IQ programu:

 • Sastavnička - gdje se cijeli proizvod (ili poluproizvod) definira kao kooperantski. MRP će, za kooperantske proizvode, stvoriti kooperantski Radni nalog. I za njega, stvoriti Nabavni zahtjev, kako bi nabava mogla naručiti uslugu kooperacije. 
 • Tehnološka - gdje se operacija (ili više njih) u tehnološkom postupku definira kao kooperantska. Akcijom planera, program će stvoriti nabavne zahtjeve za uslugu tehnološke kooperacije.

A kako će sve to završiti ? Pročitajte u dijelu Nabave.

1. Evidencija utroška materijala

Vjerojatno najkorišteniji dio programa. Izdavanje materijala na radni nalog. Detektiranje škartnog materijala i povrat na skladište škarta... S dodatnim opcijama koje olakšavaju administraciju (masovno izdavanje, izdavanje samo za količinu proizvoda predanu na zalihu..)

2. Evidencija rada radnih centara i radnika
 • Objava gotovosti po operacijama radnih naloga
 • Objava gotovosti po radnim centrima
 • Objava škarta i zastoja
 • Praćenje alata (u satima rada)
 • Kombinirana objava gotovosti operacija i rada radnika korištenjem bar kod čitača
3. Evidencija rada radnika (Poentaža)
 • Rad radnika po radnim nalozima
 • Rad režijskih radnika
 • Bolovanja
 • Godišnji odmori
 • Obračun prekovremenih sati
 • Mjesečna rekapitulacija korištenja radnog vremena (popularno „šihterica“)
4. Zaprimanje gotovog proizvoda na zalihe

Neki od naših korisnika imaju otvorena „Pogonska skladišta“. Predatnica proizvoda na „Pogonsko skladište“ radi se, u tom slučaju, u proizvodnji. A skladištari, prebacuju gotove proizvode iz „Pogonskog skladišta“ na „Centralno skladište“ ili direktno na „Otpremnu lokaciju“. Slično se i materijal koji će biti utrošen na Radnim nalozima, dnevno prebacuje u „Pogonsko skladište“. Razvili smo poseban alat za ovu poslovnu funkciju. Opisan je u skladišnom dijelu.

5. Izvještavanje

Višegodišnji razvoj programa doveo je do zaista velikog broja raznovrsnih izvještaja. Dugo bi trajalo opisivati ih. Postoje svi standardni i nestandardni izvještaji kojih se možete sjetiti. Ako ne postoje, napravit ćemo ih.

Usprkos velikom broju postojećih izvještaja koji se bave analizom radnih naloga i usporedbom troškova s planom, višegodišnji rad s proizvodnim firmama, naveo nas je na razmišljanje da, skup izvještaja koji prikazuju rezultate nečega što se dogodilo u proizvodnji, nije dovoljan. Razvili smo poseban modul za analizu troškova Radnog naloga. Modul se zove Kalkulacija troškova i zamišljen je kao fleksibilan korisnički alat, koji omogućuje „povlačenje“ podataka iz cijelog IQ sustava. Također, korisnik sam otvara različite tipove kalkulacija i definira pravila za računanje. Između ostalog, modul omogućuje:  

1. Kalkulaciju utrošenog materijala i usporedbu s planom
2. Kalkulaciju izvršenog rada strojeva i usporedbu s planom
3. Kalkulaciju izvršenog rada ljudi
4. Računanje cijene koštanja proizvoda (poluproizvoda) u više nivoa.

Primjer:

 1. Cijena koštanja 1 (CK1)
  1. podaci o stvarnom utrošku materijala i rada
 2. Cijena koštanja 2 (CK2)
  1. podaci o troškovima po vrstama troška
   1. Energija
   2. Komunalije
   3. Amortizacija
   4. Ostali neraspoređeni troškovi
 3. Cijena koštanja 3 (CK3)
  1. Podaci o troškovima zajedničkih službi

5. Dovođenje indirektnih troškova u kalkulaciju cijene proizvoda (prethodno raspoređenih Cost driverima): struja, plaće poslovođa, ..

Što su Cost driveri ? Odgovor potražite u računovodstvenom dijelu.

6. Masovna kalkulacija Radnih naloga zatvorenih u periodu
7. Ažuriranje planske cijene koštanja proizvoda novo izračunatom cijenom
8. Eksport kalkulacija u Excel

Praćenje proizvodnje, u dijelu izdavanja materijala, više ili manje, je sastavni dio svih programa. Ali da bi se program za proizvodnju mogao zvati iole ozbiljnim, potrebno je da ima pokrivene barem još funkcije Pripreme proizvodnje. Plan i analiza je najčešće mrtvo slovo na papiru. Lijepe riječi korisne na prezentaciji i u marketingu. Ali na djelu ? Prilikom kupovine proizvodnog software-a, tražite od prodavača, da Vam pokaže funkcije plana i analize. To će biti jedan od najvažnijih pokazatelja „ozbiljnosti“ programa kojeg kupujete. Drugi važan pokazatelj jest odogovor na pitanje: a gdje to Vama radi ? QIQO je ponosan na svoje reference u proizvodnji. Raspitajte se kod naših korisnika.