Reklamacije i garancije

Praćenje reklamacija kupaca i reklamacija prema dobavljačima, kao i garancija artikala, relativno je nova poslovna funkcija pokrivena novim IQ modulom. Nakon što smo pokrili većinu osnovnih poslovnih funkcija, okrenuli smo se unapređenju programa, procijenivši da su Reklamacije vrlo „bolna“ točka u poslovanju poduzeća. Program olakšava rad s reklamacijama, na način da omogućuje:

1. Unos reklamacije kupca ili reklamacije prema dobavljaču
2. Pračenje reklamacija po statusima
3. Procjenu opravdanosti reklamacije
4. Obrada reklamacije
  • Generiranje Prodajnog naloga
  • Generiranje Radnog naloga
  • Generiranje Obavijesti o knjiženju
  • Generiranje ulaznog računa
5. Zatvaranje reklamacije