Financijska operativa

 1. Evidencija gotovinskih prometa blagajni poduzeća
  • Kunska blagajna
  • Devizna blagajna
  • Blagajna čekova
  • Blagajna po osobama
  • Blagajne maloprodajnih mjesta
 2. Evidencija i štampanje Uplatnica i Isplatnica
 3. Dnevnik blagajne
 4. Praćenje transakcija po Kategorijama
 5. Preuzimanje utrška POS blagajne
 6. Automatsko stvaranje temljnica blagajne u IQ Analitičkom knjigovodstvu