Financijski dokumenti

U IQ modulu Financijski dokumenti evidentiraju se kompenzacije, cesije, asignacije, ugovori o upućivanju, ustupanja potraživanja itd. Tu se vrši priprema takvih dokumenata, uključuju se poslovni partneri (može ih biti više), kao i dokumenti (obično su to računi) po kojima se vrši takva transakcija. Omogućena su i listanja dokumenata sumarno i detaljno, po partneru-pokretaču transakcije,... što je prava pomoć financijskim direktorima i operativcima. Na taj način u najmanju ruku možete pripremiti dokumente za kompenzacije/cesije, što je danas čest način plaćanja.