Obračun PDV-a

Iz modula IQ Obračun poreza izdvajamo:

  • Generiranje obračuna poreza „jednim klikom“.
  • Rekapitulacija obračunatog poreza.
  • Štampanje porezne prijave.
  • Slanje porezne prijave u XML formatu na WEB stranice Porezne uprave
  • Knjiga URA
  • Knjiga IRA