Plaće

Obračun obračun plaće, božićnice, naknade članovima nadzornog odbora, naknade osobama s kojima tvrtka ima ugovor o djelu i slično. Program se bazira na fleksibilnoj formuli za izračun plaće, što znači da svaka firma može primijeniti svoj način izračuna plaće. To je posebno važno za proizvodna poduzeća, gdje su načini izračuna naknade za različite vrste posla vrlo složeni. Za pojašnjenje načina na koji se formira formula za izračun plaće (tzv. kalkulacija) najbolje ga je usporediti s Microsoftovim programom Excell.

Rezultat primjene formule je obračun (plaće, naknade i slično), temeljem kojega proizlaze svi potrebni izvještaji. Uključeni su potrebni zakonski izvještaji:

 1. RS-M
 2. Obrazac ID
 3. Obrazac IDD
 4. Obrazac ID-1
 5. Porezna kartica (PK-1, PK-2, DNR)
 6. Potvrda o uplaćenom dohotku
 7. Obrazac IP
 8. Obrazac IPP
 9. Tiskanica M4

IQ program podržava i prijenos podataka u:

 • Porezna uprava
 • FINA
 • Mirovinsko osiguranje
 • Zdravstveno osiguranje

za sve izvještaje koji imaju podržanu takvu uslugu:

 • Slanje putem e-kartice:
  • RSm obrazac
  • ID obrazac
  • Virmani
  • Obrasci za MO i ZO
 • Slanje XML-om (Cd) u poreznu:
  • IP obrazac
  • IDD obrazac
  • ID-1 obrazac

Rekapitulaciju obračuna možete odštampati po kolonama ili redovima. Izvještaje definirate dinamički.

Možete štampati nekoliko različitih verzija isplatnih listi.

Transfer rasporeda uplata po osobama na internet napravljen je za sve banke u Hrvatskoj, kao i za veliki broj banaka u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Praćenje kredita i osiguranja radnika

 • Evidencija kredita
 • Evidencija osiguranja
 • Evidencija uplata
 • Prijenos u obračun plaća (obustave)